Skip to content

Palvelut

Palvelut räätälöidään yhteistyössä palvelun ostajan kanssa. Palvelut voivat olla mm.

Asioimis- ja oikeustulkkaus, käännöstyöt (suomi-arabia-suomi).

Maahan muuttavan saattaminen palveluihin (TE-toimiston rekisteröinti, DVV-rekisteröinti, lääkärikäynnit).

Opiskelu- ja työn hakeminen.

Kelan hakemukset.

Lupa asiat

Tutustuttaminen arkipäivän toimintaan Suomessa.

Lasten päiväkoti ja koulun rekisteröityminen ja tutustuminen.

Vapaa ajan toiminnan ja harrastusten löytäminen.

Järjestöjen ja seurakuntien löytäminen. 

Viranomaispäätösten läpikäyminen.

Yhteiskunta orientaatio.